• SIKÇA SORULAN SORULAR

    MNG Faktoring olarak size daha iyi hizmet sunabilmemiz için, dilek ve şikayetlerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Down
Faktoring işlemleri ana hatları ile 13.12.2012 tarih ve 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu”, 24.04.2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik”, 04.02.2015 tarih ve 29257 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kanunlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Faktoring faaliyetlerinde bulunan her şirket kanun, yönetmelik, yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair yönetmelikler, genelgeler ve tebliğler kapsamında BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.
Mal veya hizmet satışı yapan tüzel ve gerçek kişiler.
Hayır, tam olarak firmalara temlik alınan alacaklar karşılığında ön ödeme kullandırıldığı bir finansman yöntemidir.
Faktoring’de iki temel maliyet vardır; Faktoring Ücreti: Sadece finansman hizmetinden yararlanılması durumunda ödenir. Piyasa koşullarına, vadeye ve fonlanma maliyetine göre değişir. Faktoring Komisyonu: Garanti veya tahsilat hizmetinden yararlanılması durumunda ödenir. Temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanır, işlem hacmine, alacağın kalitesine ve vadesine göre değişir.
Yurtiçi faktoring işlemlerinde alınan faktoring ücreti, faktoring komisyonu ve varsa diğer masraflar üzerinden %5 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsil edilir. Bunun dışında başka bir vergi bulunmamaktadır.
Bir faktoring şirketine temlik edilen alacak tutarı, bilançoda aktifte bulunan senetli alacaklardan çıkartılarak nakde dönüştürülür ve kredi gibi mali borçlar içinde gösterilmez. Bu da likidite oranlarını olumlu yönde etkiler.
Faktoring şirketleri, bankalar gibi BDDK ve MASAK tarafından düzenli olarak denetlenen, belirlenmiş mevzuat çerçevesinde faaliyet gösteren şeffaf kurumlardır. Faktoring işlemi yapmak, sadece bir firmanın alternatif finansman yöntemlerini de tercih edebileceğinin göstergesidir.
Vade ve tutar konusunda herhangi bir sınırımız bulunmamaktadır. İşlem özelinde değerlendirme yapılmaktadır.
İşlem yapmak için bu tip kriterlerimiz yoktur. İşlem özelinde değerlendirme yapılmaktadır.
Bağlı olduğumuz mevzuat gereği; faktoring alacaklarının bir mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak olması ve bu durumun fatura ve benzeri belgelerle (iş sözleşmesi, sipariş formu, proforma fatura) tevsik edilmesi gerekmektedir.
06-Ekim-2018 tarihli Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ’e göre belirlenen şartlarda işlem yapılabilir.
Evet, herhangi bir ödeme aracınız olmadan da fatura temliği işlemi yapabilirsiniz.
Evet yapılabilir. Sadece vekaletnamenin uygunluğunun hukuki olarak tespiti için işlem başvurusu sırasında tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Evet, işlemle ilgili olarak alınan faktoring ücret, komisyon ve masrafların faturası tarafımızca düzenlenir ve şirketinize gönderilir.

İlk işlemimi yaptırıyorum:

 

İşlem için faturanızı ve faturanıza ait ödeme aracınızı (çek ve/veya senet) hizmet almak istediğiniz şubemize iletiniz. İlgili şubemiz sizinle bağlantı kurarak sizi ve işinizi tanıma amaçlı bir takım bilgiler isteyecektir. Bu bilgiler ve bize sunmuş olduğunuz evraklar doğrultusunda talebiniz değerlendirilecek ve sonuç size bildirilecektir. Online başvuru için tıklayın

 

İlk işlem talebim onaylandı. Hangi evrakları hazırlamalıyım?

 

Eğer şahıs şirketi iseniz;

Vergi levhası, imza beyannamesi, ortağın kimlik belgesi ve ortağın adres teyit belgesini (ikametgah) hazırlamanız yeterlidir.

 

Eğer tüzel kişilik iseniz;

Vergi levhası, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, ortaklara ait kimlik belgeleri ve ortaklara ait adres teyit belgelerini hazırlamanız yeterlidir.

 

İlk işlemimde şirket evrakları dışında imzalamam gereken evraklar hangileridir?

 

Faktoring Sözleşmesi;

Bağlı olduğumuz mevzuat gereği işlem yaptırmak için sizin için belirlenen limit çerçevesinde faktoring sözleşmesi imzalamalısınız. Limit artışı yapılır ise, Faktoring Ek Sözleşmesi imzalamalısınız.

 

Faktoring Sözleşmesi örneği için tıklayın.

 

Faktoring Ek Sözleşmesi örneği için tıklayın.

 

ABF (Alacak Bildirim Formu)

Temlik işlemine konu olan fatura ve çekler dökümünün bulunduğu evraktır.

 

Alacak Bildirim Formu örneği için tıklayın.

 

Ödeme Talimatı

Fon çıkışınızın hangi hesaba yapılması gerektiğini bildirdiğiniz evraktır.

 

TL Alacak İşlemleri Ödeme Talimatı örneği için tıklayın.

 

Dovizli Alacak İşlemleri Ödeme Talimatı örneği için tıklayın.