• İNSAN KAYNAKLARI

    MNG Faktoring’in en önemli değeri çalışanlarıdır...

    MNG Faktoring A.Ş. finans sektöründe nitelikli insan gücünün stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle, insan kaynakları yönetimini sürekli iyileştirme ve geliştirme yönünde çaba sarf etmektedir.

Down

Şirketimizin insan kaynakları politikası, mevcut insan kaynağının en etkin ve verimli biçimde kullanılması için, kaliteyi artırıcı süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını sürekli geliştirmeyi, çalışanlarına profesyonel bir ortam ve kariyer geliştirme fırsatı sunmayı amaçlamaktadır.


Çalışanlarımız Bizim İçin Değerli


En önemli değerin insan kaynağı olduğunu bilen MNG Faktoring, İnsan Kaynakları departmanının stratejik rolü ile nitelikli insan gücünü bünyesine kazandırmayı, onlar için etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamayı prensip edinmiştir.

İnsan Kaynakları departmanımız, insan kaynakları programlarını MNG Faktoring’in hedefleri doğrultusunda yürütür.


TEMEL DEĞERLER

 
  • İnsan Odaklılık
  • Sürekli Gelişim
  • Yenilikçilik
  • Güven İlişkisi
  • Kaliteli Hizmet


İŞE ALIM


Geleceğin liderlerini yetiştirmek ve karşılıklı olarak maksimum faydayı yakalamak için, tecrübeli ve nitelikli çalışanlarımızı genç çalışanlarımız ile aynı ortamda bir araya getirerek alanında uzman çalışanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

PHP Test Hello World

?>

MNG Faktoring'in başarılarının altında imzası bulunan çalışan profil dağılımı:
 

Şirketimiz çalışanların gelişim ihtiyaçlarını ortak bir platformda buluşturup tamamlamak amacı ile kariyer yolculuğunda çalışanları destekler ve gelişim ihtiyaçlarını proaktif olarak belirleyerek bu ihtiyacı karşılayacak eğitim faaliyetlerini planlar.

GENEL BAŞVURU