• FAKTORİNG NEDİR?

  Vadeli satış yapan firmaların mal ve hizmet satışından doğmuş veya doğacak olan alacak haklarını, faktör adı verilen finansal kuruluşlara temlik etme işlemidir.

Down

Faktoring şirketleri üç temel hizmet vermektedir. İşletmeler ihtiyaçlarına göre, bu hizmetlerin herhangi birinden ya da tümünden faydalanabilir;

 
Garanti:

Lehine limit tahsis edilen alıcı firmanın (borçlu) ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, satıcı firmaya (müşteri) alacağın garanti edilmesi hizmetidir. Ancak alıcıya gönderilen malların kusurlu olması halinde, bu teminat geçerli değildir.

 
Tahsilat:

Satıcı firmaya alacakların takibi, tahsilatı ve bunlarla ilgli raporlama hizmetleri sunulur.

 
Finansman:

Temlik alınan alacak tutarının belli bir oranının, vadesinden önce satıcı firmaya ödenmesi hizmetidir.

 • Tedarikçi firmalardan peşin alım yapılarak, uygun iskonto koşulları elde edilir.
 • Düzenli nakit akışı sağlanır.
 • Açık hesap satışlardan doğan alacakların finanse edilmesiyle alternatif bir kaynak yaratılır.
 • Banka kredisi yerine, firma alacaklarının finansmanıyla büyüme sağlanır. Bu sayede alacak ve borç kalemleri azalır, daha likit bir bilançoya sahip olunur.
 • Takip ve tahsilat işi devredilerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlanır.
 • Devredilen alacaklarda tahsilat sorunu yaşanırsa, idari ve kanuni takip desteği alınır.
 • Alacakların yönetimi ve tahsilatıyla ilgili danışmanlık hizmeti sağlanır.
 • Faktoring şirketi devrede olduğu için, alıcılar ödeme konusunda daha disiplinli davranır.
 • Alıcılarınızın kredibilitesi uzman bir kuruluş tarafından tespit edileceği ve izleneceği için, alınacak riskler minimuma iner.
 • Yeni alıcılar hakkında önceden bilgi edinerek rekabet gücü arttırılır, pazar genişler.

Faktör: Alacağı temlik alarak faktoring hizmeti sunan finansal kuruluş.

Satıcı Firma/Müşteri: Faktör ile sözleşme imzalayan ve onun sunduğu hizmetlerden yararlanan alacaklı taraf.

Alıcı Firma/Borçlu: Alacağın ödenmesi ile yükümlü olan taraf.

Yurtiçi Faktoring: Aynı ülkede bulunan satıcı firma, alıcı firma ve faktoring şirketi arasında gerçekleşir.

Yurtdışı Faktoring: Satıcı firma ile alıcı firmanın ayrı ülkelerde olduğu ve dış ticaret kapsamına giren işlemlerdir. Genel olarak muhabir ağı kullanılarak iki faktoring şirketi tarafından hizmet verilir.

Kabil-i Rücu / Geri Dönülebilir Faktoring (Tahsilat+Finansman): Faktoring şirketinin, alıcı firmanın borcunu ödememesi durumunda ortaya çıkacak riski üstlenmediği yani garanti hizmetinin verilmediği faktoring çeşididir. Bu durumda faktoring şirketi satıcı firmaya geri döner ve kullandırdığı ön ödeme ile faktoring masraf tutarını ondan talep eder.

Gayrı Kabil-i Rücu / Geri Dönülemez Faktoring (Garanti+Tahsilat+Finansman): Faktoring şirketinin, alıcı firmanın borcunu ödememesi riskini üstüne alarak, tahsilat ve finansmanla birlikte garanti hizmeti de verdiği faktoring çeşididir. Bu durumda faktoring şirketinin, satıcı firmadan kullandırdığı ön ödeme ve faktoring masraf tutarını talep etme hakkı yoktur.

Bildirimli Faktoring (Garanti+Tahsilat+Finansman): Satıcı firmanın alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini alıcı firmalara bildirdiği faktoring çeşididir. Alıcı firma faktoring şirketine ödeme yapar.

Bildirimsiz Faktoring (Garanti +Finansman): Satıcı firmanın alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini alıcı firmalara bildirmediği faktoring çeşididir. Tahsilatı satıcı firma yapar. Faktoring şirketi, sadece garanti ve finansman hizmeti verir.

 • Güçlü ortaklık yapısı
 • Deneyimli yönetim kadrosu
 • Nitelikli insan kaynağı
 • Yaygın şube ağı
 • Uzun yıllara dayanan piyasa tecrübesi
 • Kuvvetli sistem alt yapısı
 • Kağıtsız ortamdaki akıllı iş akış programı
 • Hızlı ve kaliteli hizmet
 • Müşteriye özel çözümler