Kuruluş, sermaye ve statü değişiklikleri ile ilgili tüm ticaret sicil gazetelerinin birer kopyaları
Son tarihli imza sirküleri
Ortakların kimlik fotokopileri
Vergi levhası
Hazirun cetveli (Anonim şirketler için)
Faaliyet Belgesi
Kapasite raporu (Üretim şirketleri için)
Firmanın ve kefaleti alınacak şahısların mal varlığı dökümü ve tapu fotokopileri
Yapılıyorsa ithalat ve ihracat hacimleri
Çalışılan finans kuruluşlarındaki ( banka, leasing, factoring ve özel finans şirketleri ) limit-risk dökümleri
Son üç yıllık bilanço ve gelir tablosu
En son döneme ait detay mizan
Grup firmaları ve bağlı ortaklı firmalar varsa ünvanları ve son üç yıllık bilanço ve gelir tabloları


MNG Faktoring  |  Faktoring Hakkında  |  Neden MNG Faktoring?  |  Dökümantasyon  |  Bize Ulaşın
© 2006 MNG Faktoring